מה מספרים עלינו? – לא תקין כרגע

פה לשים המלצות

להתייעץ עם ישי איך להכניס פה רכיב שמציג המלצות יפה